Słowa kluczowe: koszty kredytu, kredyt hipoteczny, kredyt walutowy, kursy walut, raty kredytu,

DrukujKredyty i pożyczki


KREDYT HIPOTECZNY - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

1. Jakie raty wybrać?

Do wyboru mamy dwie możliwości: wybór rat malejących lub rat równych.
Raty malejące ustala się dzieląc kwotę kredytu przez liczbę rat kredytowych. Uzyskanym wynikiem jest tzw. kapitałowa część raty. Do tej kwoty trzeba doliczyć jeszcze tzw. odsetkową część raty (czyli udział faktycznego kosztu kredytu), która jest uzależniona od wysokości oprocentowania. Dla kalkulacji tej części raty bank dzieli oprocentowanie w ujęciu rocznym (takie jest podawane w umowie) przez 12 (liczba miesięcy w roku) i mnoży przez bieżące saldo zadłużenia. W taki sposób zostaje wyliczona wysokość miesięcznych odsetek od kredytu, a ponieważ wysokość zadłużenia staje się z czasem coraz mniejsza to odsetkowa część raty również ulega zmniejszeniu, a co za tym idzie miesięczne płatności na rzecz banku również się zmniejszają.
W przypadku raty równej jest ona ustalana za pomocą specjalnego matematycznego algorytmu, biorąc pod uwagę parametry takie jak: oprocentowanie, okres oraz wysokość kredytu. Udział części kapitałowej i odsetkowej w racie zmienia się w każdym miesiącu, tak, aby rata pozostała stała.
Porównując te dwa warianty widzimy, że raty równe są niższe od rat malejących w pierwszym okresie kredytowania. Wybierając więc kredyt o ratach równych łatwiej jest go uzyskać ze względu na zdolność kredytową oraz większą płynność finansową. Koszt odsetkowy jest jednak niższy w wariancie z ratami malejącymi. Niekoniecznie jednak powinno mieć to decydujący wpływ na decyzję, ponieważ w wariancie rat równych przez długi czas zostaje w kieszeni więcej pieniędzy w porównaniu do spłat w ratach malejących (różnica w wysokości rat). Różnicę tą możemy przeznaczyć na codzienne wydatki konsumpcyjne lub zainwestować.

2. Jaki okres spłaty wybrać?


Wybierając dłuższy okres kredytowania być może kredytobiorca płaci bankowi więcej odsetek, ale również zachowuje większą płynność finansową, a nadwyżki pieniężne uzyskane w ten sposób można przeznaczyć na inwestycje (aby się to opłacało zysk z inwestycji powinien być większy niż koszt kredytu). Należy również pamiętać, iż wybierając dłuższy wariant spłacania kredytu ułatwiamy sobie uzyskanie kolejnych kredytów. Istotne jest również, iż we wszystkich bankach istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, a harmonogram załączony do umowy kredytowej Cię w tym nie ogranicza.

3. Jak wkład własny wpływa na koszty kredytu?


Przede wszystkim poziom własnych środków w zakupie kredytowanej nieruchomości wpływa na wysokość dodatkowej opłaty w postaci tzw. ubezpieczenia brakującego wkładu własnego. Minimum udziału kredytobiorcy w zakupie jaki wymagają najczęściej banki wynosi 20% wartości transakcji. Jeśli nie dysponuje się taką kwotą naliczana jest opłata związana z ubezpieczeniem, ok. 3,5% od kwoty brakującej do wymaganego progu. Dodatkowo wysokość wkładu własnego może wpłynąć na oprocentowanie kredytu. Dzieje się tak jednak rzadko.

4. Czy warto zwiększyć udział własny?


Zwiększając udział własny mamy wpływ na poprawę warunków oferty kredytowej. Jednak uszczuplając przy tym nasz portfel, zmniejszamy nasze bezpieczeństwo finansowe. Warto zastanowić się czy nie opłaca nam się bardziej zainwestować pieniędzy na innych rynkach.

5. W jakiej walucie wziąć kredyt hipoteczny?

Decydując się na wybór kredytu w złotych lub w walucie obcej powinno się wziąć pod uwagę zarówno wady jak i zalety takich rozwiązań.
Największą wadą kredytów, na jaką powinno się zwrócić uwagę, jest ryzyko stopy procentowej. Polega ono na potencjalnym wzroście oprocentowania zaciągniętego kredytu w wyniku zmian gospodarczych. Wtedy też koszty obsługi kredytu rosną, a więc płaci się wyższe raty. Ryzyko to jest możliwe zarówno w przypadku kredytów walutowych jak i złotowych, a przyczyną są warunki makroekonomiczne zarówno w Polsce jak i na świecie, które podlegają nieustannym zmianom.
Drugim ryzykiem jest ryzyko zmiany kursu złotego. Pojawia się ono tylko w przypadku kredytów walutowych, gdy poziom zadłużenia jest wyrażony we właściwej walucie (np. w CHF). Oznacza to, że zarówno każda rata kredytowa jak i poziom zadłużenia zmienia się wraz ze zmianą kursu wymiany złotówki. Dla przykładu, zaciągnięcie kredytu w wysokości 200 000 PLN w CHF przy kursie 2,5 PLN / CHF daje wartość zadłużenia 80 000 CHF. Podczas gdy złotówka osłabia się do poziomu 2,8 PLN / CHF zadłużenie wynosi już 224 000 PLN (80 000 CHF pomnożone przez 2,8)! Spowoduje to dodatkowo wzrost wysokości raty kredytowej. Co jest ważne rynek walutowy podlega dużo większym wahaniom niż rynek stopy procentowej, przez co szacowanie ryzyka staje się jeszcze trudniejsze.
Korzyścią, dla której warto wybrać kredyt walutowy (w szczególności w CHF) jest uzyskanie niższego oprocentowania w porównaniu do wariantu złotowego. Ale tylko pod warunkiem niezmiennego kursu walutowego, na co nie mamy gwarancji.

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

zamknij

Logowanie

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

   

Loguj mnie automatycznie przy każdych odwiedzinach serwisu
zaloguj