Słowa kluczowe: kredyt preferencyjny, mieszkanie, rodzina na swoim,

DrukujKredyty i pożyczki


"RODZINA NA SWOIM" - PRZEDMIOT KREDYTU

Aby uzyskać kredyt preferencyjny w ramach programu "Rodzina na swoim" należy spełniać nie tylko odpowiednie warunki jako kredytobiorca ("RODZINA NA SWOIM" - DLA KOGO KREDYT), również przedmiot  kredytu został w ustawie szczegółowo określony.
 

 

PRZEDMIOT KREDYTU

  • Zakup domu będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość (z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, do którego któremukolwiek z kredytobiorców w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny).

 

  • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

 

  • Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub dom jednorodzinny, budowany przez spółdzielnię mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej własności tego lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego.

 

  • Zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny, kredyt udzielany na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest budowa domu jednorodzinnego.

 

  • Nadbudowa, przebudowa lub rozbudowa budynku mieszkalnego lub adaptacja budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

 

 

CENA
Nieruchomość z założenia powinna być "tania". Cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Aktualne limity cen ogłaszane są raz na kwartał przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Poniżej przedstawiamy limity na III kwartał 2010 r.

 

źródło: www.bgk.com.pl

 

POWIERZCHNIA

Kredyt może zostać udzielony na określoną powierzchnię mieszkalną:

  • Mieszkanie - do 75 m2.
  • Dom - do 140 m2.

Sposobów obliczania powierzchni użytkowej jest kilka. Ustawa nie zakłada jednego, więc można wybrać, ten, który jest najkorzystniejszy, zależy on jednak od projektanta.
 

 

Szczegółowe informacje o kredycie znajdziesz w artykule: "RODZINA NA SWOIM" - CO I GDZIE.

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

zamknij

Logowanie

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

   

Loguj mnie automatycznie przy każdych odwiedzinach serwisu
zaloguj